صفحات دیگه نوروز با دکوبوم: چیدمان آشپزخانه گالری شکل – دکوراسیون داخلی دکوبوم

نوروز با دکوبوم: چیدمان آشپزخانه گالری شکل

یکی از کلیدی ترین فضاها در خانه، آشپزخانه می باشد. این فضا نقش اساسی در آسایش روانی افراد منزل دارد و دکوراسیون مناسب آن کیفیت کلی فضا را ارتقا می دهد. برای بازسازی آشپزخانه خود بهتر است ابتدا انواع آشپزخانه را بشناسید و از میان آن ها بهترین چیدمان را برای آشپزخانه خود برگزینید.

آشپزخانه گالری

در این نوع آشپرخانه دو دیوار روبه رو هم فضای آشپزخانه را تشکیل می دهند. این فضا بهترین حالت برای انجام فعالیت ها در آشپزخانه به صورت سریع می باشد به همین دلیل در آشپزخانه رستوران ها این مدل از آشپزخانه بسیار دیده می شود. پخت و پز در این فضا به راحتی صورت می گیرد. به دلیل باز بودن دو سمت این نوع آشپزخانه می توان به راحتی در این فضا تردد کرد و با سایر قسمت های خانه در ارتباط بود و سیرکولاسیون و گردش در آشپزخانه راحت تر می شود. این آشپزخانه به دلیل باز بودن از دو سمت نور مناسب و کافی نیز دریافت می کند.

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

نوروز با دکوبوم، چیدمان آشپزخانه گالری شکل

تحریریه دکوبوم

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

2 بازدید