صفحات دیگه 11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها – دکوراسیون داخلی دکوبوم

۱۱ ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

در فضا هایی که به اصطلاح سقف کوتاهی دارند معمولا برای رنگ آمیزی سقف از رنگ های روشن و اغلب، سفید استفاده می کنند زیرا رنگ های تیره فضای داخلی اتاق را کوچک تر و باعث کوتاه تر به نظر رسیدن ارتفاع سقف می شود. در این قسمت ایده هایی برای دکوراسیون داخلی با سقف بلند تر آورده ایم.

۱: مبلمان کمتر (less is more)

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۲: استفاده از آینه های بلند

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۳: پرده های سرتاسری بلند

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۴: خطوط عمودی

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۵: همرنگ بودن دیوار ها و سقف

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۶: نور پردازی نقطه ای

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۷: قرار دادن اجسام بلند در گوشه ها

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۸: تابلو های عمودی

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۹: رنگ کردن تا نیمه ی دیوار

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

۱۰: رنگ آمیزی به صورت قطری

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

مبلمان با رنگ های جسورانه

11 ایده برای بلند تر به نظر رسیدن ارتفاع اتاق ها

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظر

نظر خود را به اشتراک بگذارید

4 بازدید