جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

طراحی آشپزخانه با دکوراسیون داخلی جزیره شکل، مزایای زیادی دارد که  از این فواید داشتن فضایی باز و مرکز گرا، امکان نمایش تزیینات آشپزخانه و امکان طراحی مشابه و هماهنگ کابینت ها و سایر مبلمان منزل را می توان نام برد. داشتن جزیره ای متحرک با پایه های چرخ داد امکان ایجاد چیدمان هایی متفاوت را در فضای داخلی آشپزخانه فراهم می کند که در این قسمت نمونه هایی از این نوع طراحی را آورده ایم.

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

جزیره های متحرک در دکوراسیون داخلی آشپزخانه

تحریریه دکوبوم

منبع: contemporist

هیچ نظرات

  نظر خود را به اشتراک بگذارید

  7425 بازدید

  آخرین اخبار دکوراسیون

   ویدیو های دکوراسیون داخلی

    دکوراسیون آشپزخانه

     چیدمان و دکوراسیون پذیرایی

      خلاقیت در طراحی و دکوراسیون

       کانال دکوراسیون کانال تلگرام دکوبوم